JEAN CLAUDE HABIMANA : NIBA IMFATIRO ZISHENYWE UMUNYARWANDA YAKORA IKI?

Niba mu Rwanda imfatiro zishenywe aho abene gihugu badafite ijambo, uburenganzira bw’ikiremwamuntu bugahonyorwa, abantu bakicwa, bakanyagwa bakarenganywa na Leta, impunzi z’abanyarwanda n’abanyamahanga zikicwa: UMUKIRANUTSI WEMERA IMANA YAKORA IKI?

Nitwemere ko tuyobowe n’abakozi ba Sekibi ariyo Satani hanyuma twereke Imana ingorane dufite tuyisabe gutabarwa nayo izadutabara. Yobu 24 no muri Zaburi 11:3-7