Itangazo riburira Ababirigi bari mu Rwanda

“Amakuru ariho ubu

Birashobobka kuba umutu yatembera mu Rwanda mu mutekano ariko aruko yubahirije ubushishozi busabwa. Ni ukwitonda.

Imipaka y’u Rwanda mu majyaruguru y’iburengerazuba (Nord-Kivu, muri Congo) n’iyo mu majyepfo y’iburengerazuba (Sud-Kivu, muri Congo) birazwi ko hahora ubushotoranyi. Hari igihe agatsiko k’abantu kitwaje intwaro gaturuka muri Congo cyangwa mu Burundi (mu nkengero z’ishyamba rya Nyungwe) nk’uko muherutse kubyumva mu minsi ishize kakinjira ku butaka bw’u Rwanda. Niyo mpamvu hari ibirindiro by’abasirikare b’u Rwanda kur’iyo mipaka. Musabwe kwitondera utwo duce two ku mipaka kuko ibintu bishobora guhinduka bikaba bibi ku mipaka”.

Abakeka ko nta ntambara iri mu Rwanda nimwisomere hejuru itangazo ryatanzwe na Ambasade y’Ababirigi mu Rwanda riburira Ababirigi bari mu Rwanda ko hari intambara ku mupaka w’u Rwanda na Congo n’u Burundi. Rirababurira ngo babe maso kandi birinde uduce twegereye imipaka kuko ibinntu bikomeye hariyo imirwano.