Ikimenyane na ruswa mw’itangwa ry’akazi mu Rwanda – Kagame se arabiyobewe!!!

Ati “Hari umwarimu wapfuye mu Karere ka Gasabo, ushinzwe uburezi mu murenge abwira umuyobozi w’ikigo ati ‘nabonye umuntu ushobora kuduha 300.000 Frw agasimbura uwo wapfuye’. Bari bakimushyingura. Urumva ko hari abajya kubishakira.” Ruswa n’ikimenyane byabaye karande mu Rwanda.

Mu mitangire y’akazi mu Rwanda, Urwego rushaka umukozi rutanga itangazo rimenyekanisha umwanya ukenewemo umukozi hakoreshejwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi no ku rubuga rwarwo rwa internet mbere yo gukoresha ibizamini. Usaba akazi yuzuza ifishi ikoze mu buryo bw’ikoranabuhanga akoresheje inzira y’ikoranabuhanga, akayohereza. Nyuma yo gusaba, urwego rushaka abakozi rutoranya abemerewe n’abatemerewe. Icyiciro icyari cyo cyose gikurikizwa mu mitangire y’akazi gishobora kugaragaramo ruswa n’akarengane. Ibyo byose babikora bafite umuntu wabo cyangwa yaratangiye akazi kera. Bikaba uburyo bwo kwerekana ko bakurikije ibisabwa.

Bararegera Kagame se we yaha umuntu akazi mu biro bye se atamuzi? Nawe niyihereho atange urugero.