Haravugwa ko perezida kagame yatangiye igikorwa cyo guhunahuna mu bufaransa.

Iri jambo ryadukanywe Na minister Gen. Kabarebe kuri 20 Kamena 2018, ubwo yagezaga impanuro ku ntore z’Imbaturabukungu aho yavuze ati “Muhunahuna Uganda, muhunahunayo mushaka iki?” Ubusanzwe, ijambo ryo guhunahuna rikoreshwa ku mbwa, none General Kabarebe arishyize no kubantu kandi ryatangiye gukoreshwa mu Rwanda cyane.

Abagiye kureba aho Belgique yacyinaga na France bagiraga bati umwera uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose koko. Tugiye guhunahuna ku bufaransa, tuyifane kahave. Abandi bati “ko Nyakubahwa yaramenyereye guhunahuna iyo za america, ageze mu bufaransa ate? Aho ni amahoro?

Abari chez Lando hotel bongoreranaga bati “ menya nyakubahwa yasumbirijwe. Arashyize ajya guhunahuna mu bufaransa! Abandi bati “Arahunahunira mushiki we” Abantu wabonaga Baseka cyane ukagirango bari kogeza, ariko basekaga nyakubahwa wategetse ko bashyira ibendera ry’ubufaransa ku gisenge cya kigali convention.

Mu Nkoranyamagambo y’ikinyarwanda, ntabwo havugwamo ko abantu bahunahuna. Byaba byiza byongewemo dore ko irivuze umukuru rifatwa nk’ukuri muri icyi gihugu. Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco niyihutire kongeramo iki gisobanuro cyindi. Kandi n’abandi bashakashatsi bo kubyerekeye ikinyarwanda bongere baryigeho bemeze koko aho rikwiye.

Numva ko babivuga bati: uyu mugani nyandagazi wazanywe na Gen. kabarebe wari minister w’ingabo ku ngoma ya perezida Paul KAGAME wayoboraga u Rwanda nk’akarima ke. Akaba yaravuze ko “abantu bahunahuna” bikagera aho abaturage barikoresha ku muntu ugiye gushakira amaramuko mu kindi gihugu.

Umusomyi wa Rugali
Gaston Ndiho