Rwanda: Gusenya igihugu ntabwo bisaba Ibisasu kirimbuzi cyangwa Misile

*Umwarimu muri Kaminuza yandikiye abanyeshuri be maze iyo nyandiko yuzuye ubwenge ayishyira ku gikuta kirebana n’aho binjirira, avuga ati:*
“Gusenya igihugu ntabwo bisaba Ibisasu kirimbuzi cyangwa Misile ahubwo bisaba gusa kwangiza uburezi maze ukemerera abanyeshuri gukopera !!!

Maze bikazatuma umurwayi apfira mu biganza bya mugaga watsinze kubera gukopera ! !!
Amazu y’imiturirwa azariduka mu biganza by’umwubatsi watsinze akopera…

Hakabaho ibihombo byinshi nyamara bitewe n’umucungamutungo wabigezeho mu buryo buhimbano! !!
Iby’iyobokamana bigakendera kuko bitwawe na Pasitoro wibye ibisubizo byo mu ishuri! !!

Ubutabera bugakendeera buguye mu biganza by’abacamanza babigezeho mu buryo buhimbano !!

Ubuswa bukagenda buhererekanwa mu bisekuru biturutse ku barezi batsindiye mu gukopera no kubeshya !!

*Kwangirika k’uburezi = Gusenyuka kw’igihugu!*

Byanditswe na Ishema Ishema